Regulamin Serwisu Gra-Towarzyska.pl
Zasady prywatności oraz warunki korzystania ze Serwisu

"Serwis", "Portal", "Gra-Towarzyska.pl" - Serwis rozrywkowy, dostępny pod adresem URL: https://gra-towarzyska.pl lub innymi adresami pomocniczymi w tym przez aplikacje do użytku mobilnego, należących do Administratora, oraz inne strony będące własnością Administratora, które przekierowują Użytkownika na URL: https://gra-towarzyska.pl

"Administrator", "obsługa" - Administrator danych osobowych oraz Właściciel Serwisu; RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 4/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

"Użytkownik" - osoba lub podmiot wykonująca każdą operację bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą programów, przeglądarek lub innych narzędzi) na stronach Serwisu, w konsekwencji której dochodzi do publikacji, przesłania lub pobrania danych ze stron i baz danych Serwisu. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba lub podmiot uzyskujący dostęp do treści i danych, bez względu na to, czy operacja ta wymaga rejestracji i logowania w Serwisie czy też nie.

Akceptacja Regulaminu;
Twoja zgoda na wszystkie warunki określone Regulaminem jest obligatoryjna, korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z Serwisu przed rejestracją i rozpoczęciem korzystania z Serwisu aby uniknąć wątpliwości i nieporozumień w kwestii swoich praw i obowiązków.

Przeznaczenie Serwisu i dopuszczalny wiek Użytkowników;
Serwis rozrywkowy dla pełnoletnich par udostępnia gry towarzyskie i erotyczne dla par oraz przewodniki po pozycjach miłosnych z przeznaczeniem wyłącznie dla osób, które potwierdziły ukończenie 18 lat oraz chęć dostępu do treści erotycznych 
Oświadczenie Użytkownika o zgodzie na dostęp do treści Serwisu;
Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że każdy z graczy ukończył 18 lat oraz każdy z graczy zgadza sie na dostęp do treści erotycznych. Zabrania się udostępniania treści Serwisu osobom, które nie ukończyły 18 lat i/lub nie wyraziły zgody na dostęp do treści erotycznych.

Zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem lub prawem;
W ramach współpracy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich treści niezgodnych z warunkami Regulaminu lub obowiązującym prawem. Zgłoszenia należy kierować do obsługi Serwisu za pomocą adresu e-mail: kontakt@gra-towarzyska.pl

§1. Wprowadzenie

Witamy na stronie Gra-Towarzyska.pl („Serwis”). Wchodząc na stronę Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, których celem jest zagwarantowanie naszym Użytkownikom bezpiecznego korzystania z funkcji Serwisu. Serwis jest własnością Administratora, wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować do nas poprzez mail: kontakt@gra-towarzyska.pl. Serwis stanowi niezależną, odrębną markę i w całości jako "Serwis", podlega ochronie prawnej na podstawie Prawa Polskiego i Europejskiego o ochronie praw autorskich. Serwis, aplikacje dla urządzeń mobilnych oraz domeny internetowe, pod którymi działa Serwis, stanowią własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści oraz do marki jaką wspólnie stanowią. Naruszanie praw Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

§2. Warunki korzystania z Serwisu

Warunkiem korzystania ze Serwisu jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

1. Naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących na terytorium UE;
2. Zamieszczać treści obelżywych, oszczerczych, zawierających pogróżki, obscenicznych oraz nieprzyzwoitych a w szczególności treści erotycznych, wulgarnych, wyzywających i innych mogących w jakikolwiek sposób obrażać wolność i prawa innych osób;
3. Podawać fałszywych, niepoprawnych lub mylących informacji, zdjęć, danych w tym korzystać z technik maskujących, fałszujących lub ograniczających możliwość, komunikacji Serwisu z Użytkownikiem i przesyłania mu stosownych ostrzeżeń i informacji za pomocą adresu e-mail;
4. Naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz dobrego imienia osób trzecich;
5. Żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu;
6. Żądać od Administratora, poza okolicznościami dozwolonych prawem, ingerencji w konto Użytkownika polegającego na edycji, zmianie lub usuwaniu danych profilu. Czynności tych każdy Użytkownik może dokonać samodzielnie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w procesie zautomatyzowanym, poprzez Panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu w Serwisie. Zgodnie z §3 Regulaminu "§3. Ochrona danych osobowych, dyrektywa RODO, dane osobowe oraz polityka prywatności" oraz pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu;
8. Rozpowszechniać oraz publikować tzw. „łańcuszków internetowych” i/lub piramid oraz przesyłać wiadomości prywatnych i wiadomości e-mail zawierających jakiekolwiek treści komercyjne lub reklamowe (SPAM);
9. Używać w celu uzyskiwania dostępu do strony lub realizacji innych usług w Serwisie - danych, numerów telefonów, adresów e-mail do których Użytkownik nie posiada praw lub posiada je na zasadzie ograniczenia czasowego;
10. Podawać we własnym profilu danych błędnych lub w nieodpowiednich miejscach formularza w tym podawać jakichkolwiek danych kontaktowych lub teleadresowych poza polami formularza do tego przeznaczonych;
11. Rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Użytkownikom oraz interesom lub własności Użytkowników bądź Administratora;
12. Żądać zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych za usługi wirtualne, które zostały opłacone i dostarczone Użytkownikowi po dokonaniu zakupu, bez względu czy Użytkownik wykorzystał je w pełni czy też nie;
13. Naruszać niniejszego Regulaminu lub też powoływać się na jego nieznajomość;
14. Zgłaszać żądania reklamacyjne wynikające z własnego błędu lub wynikające z nieznajomości warunków, cen i aktualnych ofert Serwisu opisanych w Regulaminie lub na stronie usług płatnych;
15. Podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie Serwisu;
16. Kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez pisemnej zgody Administratora Serwisu;
17. Korzystać z narzędzi i oprogramowania robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do Serwisu bądź w inny sposób przesyłać i/lub gromadzić pochodzące z Serwisu dane, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora;
18. W jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych Użytkownikach Serwisu, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez pisemnej zgody Administratora;
19. Korzystać z wielu kont lub korzystać z kont fikcyjnych;
20. Obrażać, pomawiać lub w jakikolwiek inny sposób działać na szkodę Użytkowników Serwisu, Serwisu, Administratora, Reklamodawców Serwisu, Partnerów Serwisu oraz osób stanowiących Obsługę Serwisu;
21. Omijać podejmowane przez nas środki ograniczające lub uniemożliwiające Ci korzystanie z Serwisu.

§3. Ochrona danych osobowych, dyrektywa RODO, dane osobowe oraz polityka prywatności

1. Informacje o Administratorze danych osobowych;
Administrator decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe udostępnione przez Ciebie podczas logowania do Serwisu.
Administratorem Twoich danych jest: RANDKA.BIZ SP. Z O.O. z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 4/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791380 o numerze REGON: 383690700 i NIP: 6852338230, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN, w całości opłaconym.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
(a) Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: kontakt[małpa]gra-towarzyska.pl

3. Informacje o sposobie zbierania Twoich danych osobowych;
(a) Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas procesu rejestracji konta w Serwisie, a także później, (b) w wyniku Twojej aktywności w Serwisie. (c) Informacje o Tobie pochodzą także ze gromadzonych przez Administratora plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników Serwisu, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. (d) Informacje o Tobie otrzymujemy także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi w Serwisie. Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.
(e) W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub innej podobnej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Ciebie otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę np.: Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator Użytkownika, data urodzenia, login.
(f) Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies uzyskasz kontaktując się z Administratorem Serwisu.

4. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia
Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas:
(a) Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie.
(b) Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych poprzez zalogowanie w Serwisie oraz do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez Panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu w Serwisie. Przysługuje Ci także prawo do przeniesienia danych i wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(c) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (poprzez usunięcie konta), dostęp do danych, możliwość ich poprawiania lub ograniczenie dostępu do Twoich danych Użytkownik może realizować automatycznie, po zalogowaniu w Serwisie, wybierając odpowiednią opcję i zatwierdzając swój wybór. Administrator ma prawo odmówić realizacji dyspozycji zmian, którą użytkownik może wykonać samodzielnie za pomocą udostępnionych opcji;

5. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych;
(a) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w procesie logowania, wyrażona poprzez akceptację postanowień Regulaminu i Twoja zgodna na ich przetwarzanie oraz publikację Twoich danych na stronie Serwisu. Dodatkowo, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i umożliwienie Ci swobodnego korzystania z Twojego konta i usług.
(b) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisów należących do Administratora, zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z Użytkownikiem, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania Serwisu, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych Serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją projektów, konkursów oraz akcji promocyjnych.
(c) Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Administratora i naszych Partnerów („Partnerzy”), udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków.

6. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
(a) Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość promowania konta, zapoznania się z działaniem Serwisu, w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
(b) Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
(c) Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia czyli usunięcia konta z Serwisu, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

7. Przekazywanie danych
Administrator może powierzać Twoje dane wyłącznie na podstawie stosownych umów gwarantujących bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych. Dane mogą być przekazywane: podwykonawcom w zakresie obsługi danych osobowych i prowadzenia akcji reklamowych, obsłudze technicznej, księgowym, agencjom marketingowym działającymi jako partnerzy Serwisu. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do innych niż wyraźnie określonych w umowie celów.

8. Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują także nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

§4. Oświadczenie prawne

(a) Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w Serwisie, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, wiadomości, publikacji treści, zdjęć, filmów i innych treści przesyłanych lub udostępnianych innym Użytkownikom Serwisu za pomocą Twojego profilu w Serwisie.
(b) Administrator nie udziela żadnych gwarancji w tym gwarancji domniemanych, że profile oraz informacje zawarte w profilach (treści ogłoszeń, oferty, wiadomości prywatne) są autentyczne, poprawne, a zawarte w nich dane są zgodne z prawdą. Administrator nie dokonuje szczegółowych weryfikacji kont w związku z czym w zakresie autentyczności danych przesyłanych i udostępnianych przez Użytkowników, zrzeka się on jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich poprawność.
(c) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikowania lub usunięcia, wedle własnego uznania, treści, które jego zdaniem są niepoprawne, nieautentyczne (fałszywe), nieodpowiednie lub kontrowersyjne, niezgodne z prawem i/lub naruszające warunki niniejszego Regulaminu, zasady Bezpieczeństwa lub zakłócające porządek w Serwisie.
(d) Administrator zastrzega sobie również prawo, wedle własnego uznania, do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania ze strony lub wybranych usług Serwisu, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez Użytkownika takich jak Punkty czy Konto promowane i/lub odmowy prawa do rejestracji w Serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć.
(e) W przypadku stwierdzenia rażących nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o wszystkich powodach nałożenia ograniczeń lub powodach usunięciu usług lub konta Użytkownika.

§5. Nadużywanie Serwisu

(a) Społeczność Użytkowników Serwisu współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy zgłaszać nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym, treści fałszywe lub naruszenia zasad, za pomocą maila: kontakt@gra-towarzyska.pl
(b) Serwis ma harakter rozrywkowy i zawsze należy korzystać z niego wyłącznie jako z inspiracji dla poprawy pożycia. Nigdy nie wykonuj czynności, na które nie czujesz się gotowy/gotowa, nie zmuszaj także inne osoby aby wykonywały jakiekolwiek czynności wbrew swojej woli. Pamiętaj, ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za własne czyny.
(c) Administrator Serwisu ostrzega i zaleca zachowanie ostrożności i wstrzemięźliwości w podawaniu (w profilu publicznym oraz przesyłanych wiadomościach prywatnych) wrażliwych danych osobowych, danych umożliwiających poznanie adresu a zwłaszcza przekazywania jakichkolwiek informacji finansowych i bankowych. Prosimy zachować daleko posuniętą ostrożność i ignorowanie osób proszących o datki, pożyczki itp. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty mogące mieć miejsce w skutek przesyłania takich danych i nie zachowania należytej ostrożności.
(d) Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w Serwisu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać Użytkowników przed korzystaniem z Serwisie, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania ze Serwisu, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie Serwisu lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w Serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej Użytkowników.

§6. Treść

(a) Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści erotycznych.
(b) Serwis zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych Użytkowników.
(c) Treści wyświetlane w Serwisie lub za jego pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja.
(d) Wyrażasz świadomą zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z Serwisu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego Serwisu lub innych platform wykorzystywanych przez Serwis takich jak aplikacje mobilne.
(e) Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów Serwisu (poza utworzonymi przez siebie treściami).
(f) Przekazując nam treści, wpisy, komentarze, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszego Regulaminu przez Administratora (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych, statystycznych).
(g) Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowane i przesyłane przez Ciebie treści.

§7. Rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami umowy

1. Jeśli dojdzie do sporu pomiędzy Tobą ("Użytkownik") a Serwisem ("Administrator"), zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami pisząc na maila: kontakt@gra-towarzyska.pl . Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.
2. Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki określone Regulaminem stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.
3. Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce.
4. Użytkownik Serwisu zgadza się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, wynikające z Użytkowania Serwisu i związane z Serwisem, które możesz wnosić przeciwko Administratorowi muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora na terenie Unii Europejskiej, to jest: Polska, Podkarpacie, Jasło. Wspólnie z Administratorem zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Administratora Serwisu,na terenie Unii Europejskiej - Polska - Podkarpacie - Jasło; Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
5. Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści Regulaminu jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.
6. Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia formalne muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty ich nadania.
7. Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania Użytkownika w Serwisie przy użyciu swojej nazwy Użytkownika i hasła lub po upływie 14 dni od chwili ich opublikowania w Regulaminie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną sporządzone w formie pisemnej oraz zatwierdzone przez Użytkownika i Administratora.

§8. Kary umowne, niezamówione reklamy (SPAM) i działania na szkodę Użytkowników, Serwisu lub Administratora

1. Strony niniejszej umowy określone Regulaminem (Użytkownik i Administrator) wyrażają zgodę na kwotę kary umownej w wysokości 40.000 PLN (słownie czterdzieści tysięcy polskich złotych lub ich równowartość ), na rzecz Serwisu i jego rozwoju, od Podmiotów bądź Użytkownika, który rażąco łamie zasady określone niniejszym Regulaminem przyczyniając się do komfortu, bezpieczeństwa lub wiarygodności Serwisu. Stosowane w szczególności w przypadkach:

(a) niewłaściwe i niezgodne z Regulaminem wykorzystywania udostępnianych danych;
(b) przesyłania niezamówionych treści o charakterze reklamowym bez pisemnej zgody Administratora Serwisu;
(c) działanie na szkodę Administratora i/lub Serwisu;
(d) działanie na szkodę innych Użytkowników lub osób trzecich;
(e) łamanie praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek praw osób trzecich w tym działanie na szkodę partnerów i reklamodawców Serwisu.

2. Każdy przypadek rażącego naruszenia zasad określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności zasad określonych §13 Regulaminu, będzie stanowić podstawę roszczeń kary umownej, za każdy przypadek nadużycia.
3. Kara określona w §8 Regulaminu dotyczy także reklam i treści komercyjnych przesyłanych do Użytkowników w oparciu o domniemaną zgodę, gdyż Administrator wyraźnie zabrania jakichkolwiek form reklamy w tym reklamy utajonej, prowadzonej na stronach Serwisu z wykorzystaniem Profilu Użytkownika, wiadomości prywatnych, ogłoszeń, komentarzy w tym poprzez grafiki i zdjęcia z takimi treściami.
4. Administrator będzie dochodzić ustalonego odszkodowania w pełnym wymiarze, za każdy pojedynczy przypadek łamania warunków Regulaminu.
5. Roszczenia kierowane będą na drogę sądową z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy spowodowane straty przekraczają kwotę kary umownej, roszczenie ulegnie zwiększeniu w celu pokrycia straty w pełnym wymiarze.

§9. Nieznajomość regulaminu

1. Nieznajomość warunków Regulaminu Serwisu nie może być podstawą roszczeń wobec Administratora jak również podstawą zrzeczenia się odpowiedzialności;
2. Nieznajomość warunków Regulaminu lub ich niedostateczna znajomość nie zwalnia Użytkownika z prawa do przestrzegania i respektowania przez Użytkownika wszystkich zasad i obowiązków wynikających z Regulaminu.
3. Przyjęcie zasad Regulaminu odbywa się poprzez każde korzystanie ze strony Serwisu i/lub w procesie logowania i korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik został poinformowany, że warunkiem korzystania ze stron Serwisu jest świadoma zgoda Użytkownika na kontakt z treściami erotycznymi.
6. Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu.
7. Każdorazowo korzystając z Serwisu poprzez logowanie lub korzystając z Serwisu i danych zawartych w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż zna, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.